ZSOI 6 > Comenius 
Dyrekcja

Dyrektor
Zespołu Szkół


mgr Bożena Cabaj - Miciak
nauczyciel chemii

tel.: 12 645 49 49
tel.: 12 645 26 63 wew. 103

VICEDYREKTOR


mgr Bożena Dworzak
nauczyciel plastyki


mgr Bożena Jedynak
nauczyciel kształcenia zintegrowanego

tel.: 12 645 26 63 wew. 104
http://innowacyjny-program.pl/