ZSOI 6 > Promocja zdrowia

Lider projektu "Szkoła promująca bezpieczeństwo”

Lider projektu "Szkoła promująca bezpieczeństwo”
Styczeń – Aktualizacja certyfikatu
W roku szkolnym 2007/2008 nasze gimnazjum stara się o aktualizacje certyfikatu „Bezpieczne Gimnazjum”
Opracowaliśmy Aneks do zintegrowanego planu działania
1. Pozyskaliśmy nowych partnerów: Wolantariat, Koordynator ds. bezpieczeństwa.
2. Staramy się przy współpracy z Radą Dzielnicy o założenie oświetlenia wokół szkoły i ułożenie chodników.
3. Planujemy rozszerzenie monitoringu.
4. Przystąpiliśmy do programu „Szkoła bez przemocy.
5. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy kolejny raz przystąpili do programu „Uczeń z klasą”.

W roku szkolnym 2005/06 Gimnazjum Integracyjne nr 74 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 otrzymało certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla licznych działań profilaktycznych mających na celu zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, do których należą m. in.:
- diagnoza psychologiczno – pedagogiczna prowadzona od 2003 roku na podstawie badania indeksu agresji fizycznej i słownej oraz testów socjometrycznych;
- zajęcia o charakterze warsztatowym „Spójrz inaczej”;
- edukacja uczniów na temat przejawów agresji fizycznej i werbalnej;
- Akademia Dobrych Manier – cykl zajęć mających na celu przeciwdziałanie agresji słownej;
- udział uczniów w spektaklach profilaktycznych;
- organizowanie dla uczniów zajęć pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań, turniejów i zabaw sportowych;
- spotkania terapeuty z Monaru z rodzicami oraz uczniami klas II i III gimnazjalnych;
- przeprowadzanie corocznego konkursu „Dzień bez nauki ale nie bez wiedzy” pod hasłem o charakterze profilaktycznym ( „Alergia na agresję”, „Kręgosłup moralny”, „Odżywianie to nie używanie”);
- realizowanie wspólnie ze Strażą Miejską programu „Współpracujmy”:
- spotkania przedstawiciela Straży Miejskiej p. Artura Rysia z uczniami na każdym poziomie nauczania (szkoła podstawowa, gimnazjum);
- trzykrotny udział w konkursie „Prawo i my” (II miejsce gimnazjalistów w finale, wyróżnienie dla klas VI);
- udział uczniów szkoły podstawowej w konkursie „Zdrowo i bezpiecznie” oraz „Bezpieczna droga do szkoły”;
- spotkania uczniów klas VI i gimnazjum z Inspektorem ds. nieletnich;
- spotkanie przedstawicieli Policji z rodzicami;
- szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej na temat „Procedury postępowania w sprawach zagrożenia dzieci i młodzieży”;
- utworzenie szkolnego koła wolontariatu „Widzialna ręka” w celu uwrażliwienia młodzieży na potrzeby osób niepełnosprawnych i chorych oraz zapewnienia pełniejszej opieki uczniom niepełnosprawnym w szkole;
- podjęcie działań mających na celu zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły:
   - krata oddzielająca wejście od korytarzy otwierana na kartę magnetyczną,
   - dodatkowy etat woźnej pilnującej wejścia do szkoły,
   - domofon do świetlicy,
   - ogrodzenie boiska szkolnego,
   - podjęcie starań o założenie monitoringu.
- O skuteczności działań o charakterze profilaktycznym świadczy m. in.:
   - brak problemów z używaniem narkotyków, alkoholu, papierosów,
   - stopniowe zmniejszenie się indeksu agresji,
   - wyeliminowanie nieusprawiedliwionych nieobecności.
Komisja składająca się z przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji oraz przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII po wnikliwej analizie działań podejmowanych z pełną aprobatą rodziców przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski oraz zbadaniu warunków technicznych budynku i jego otoczenia uznała, że nasza szkoła zasłużyła na miano bezpiecznej.

Styczeń – Aktualizacja certyfikatu
W roku szkolnym 2007/2008 nasze gimnazjum stara się o aktualizacje certyfikatu „Bezpieczne Gimnazjum”
Opracowaliśmy Aneks do zintegrowanego planu działania
 
  1. Pozyskaliśmy nowych partnerów: Wolantariat, Koordynator ds. bezpieczeństwa.
  2. Staramy się przy współpracy z Radą Dzielnicy o założenie oświetlenia wokół szkoły i ułożenie chodników.
  3. Planujemy rozszerzenie monitoringu.
  4. Przystąpiliśmy do programu „Szkoła bez przemocy.
  5. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy kolejny raz przystąpili do programu „Uczeń z klasą”.

Promocja Bezpieczeństwa

W roku szkolnym 2005/06 Gimnazjum Integracyjne nr 74 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 otrzymało certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla licznych działań profilaktycznych mających na celu zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, do których należą m. in.:
• diagnoza psychologiczno – pedagogiczna prowadzona od 2003 roku na podstawie badania indeksu agresji fizycznej i słownej oraz testów socjometrycznych;
• zajęcia o charakterze warsztatowym „Spójrz inaczej”;
• edukacja uczniów na temat przejawów agresji fizycznej i werbalnej;
• Akademia Dobrych Manier – cykl zajęć mających na celu przeciwdziałanie agresji słownej;
• udział uczniów w spektaklach profilaktycznych;
• organizowanie dla uczniów zajęć pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań, turniejów i zabaw sportowych;
• spotkania terapeuty z Monaru z rodzicami oraz uczniami klas II i III gimnazjalnych;
• przeprowadzanie corocznego konkursu „Dzień bez nauki ale nie bez wiedzy” pod hasłem o charakterze profilaktycznym ( „Alergia na agresję”, „Kręgosłup moralny”, „Odżywianie to nie używanie”);
• realizowanie wspólnie ze Strażą Miejską programu „Współpracujmy”:
        - spotkania przedstawiciela Straży Miejskiej p. Artura Rysia z uczniami na każdym poziomie nauczania (szkoła podstawowa, gimnazjum);
        - trzykrotny udział w konkursie „Prawo i my” (II miejsce gimnazjalistów w finale, wyróżnienie dla klas VI);
        - udział uczniów szkoły podstawowej w konkursie „Zdrowo i bezpiecznie” oraz „Bezpieczna droga do szkoły”;
• spotkania uczniów klas VI i gimnazjum z Inspektorem ds. nieletnich;
• spotkanie przedstawicieli Policji z rodzicami;
• szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej na temat „Procedury postępowania w sprawach zagrożenia dzieci i młodzieży”;
• utworzenie szkolnego koła wolontariatu „Widzialna ręka” w celu uwrażliwienia młodzieży na potrzeby osób niepełnosprawnych i chorych oraz zapewnienia pełniejszej opieki uczniom niepełnosprawnym w szkole;
• podjęcie działań mających na celu zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły:
        - krata oddzielająca wejście od korytarzy otwierana na kartę magnetyczną,
        - dodatkowy etat woźnej pilnującej wejścia do szkoły,
        - domofon do świetlicy,
        - ogrodzenie boiska szkolnego,
        - podjęcie starań o założenie monitoringu.

O skuteczności działań o charakterze profilaktycznym świadczy m. in.:
• brak problemów z używaniem narkotyków, alkoholu, papierosów,
• stopniowe zmniejszenie się indeksu agresji,
• wyeliminowanie nieusprawiedliwionych nieobecności.

Komisja składająca się z przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji oraz przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII po wnikliwej analizie działań podejmowanych z pełną aprobatą rodziców przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski oraz zbadaniu warunków technicznych budynku i jego otoczenia uznała, że nasza szkoła zasłużyła na miano bezpiecznej