Sponsor naszej szkoły

Broszura informacyjna „Dzieci w wirtualnej sieci”

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Na prośbę MEiN przekazuję Państwu broszurę informacyjną „Dzieci w wirtualnej sieci” z prośbą o przekazanie jej do rodziców dzieci i uczniów. Jeśli jest też możliwość o zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły lub dostępu w widocznym miejscu na terenie szkoły.

Jednocześnie życzę spokojnego przejścia przez czas egzaminów ósmoklasisty oraz powrotu (jak na chwile obecną) od poniedziałku do pracy stacjonarnej.

Pozdrawiam
Sebastian Walosczyk


Sebastian Walosczyk
      wizytator
Kuratorium Oświaty w Krakowie
ul. Szlak 73
31-153 Kraków
tel. +48 124481131

Comments are closed.