Sponsor naszej szkoły

Egzamin ósmoklasisty 24-26 maja 2022

24 maja 2022- język polski -  120 minut 25 maja 2022- matematyka - 100 minut 26 maja 2022- język obcy -  90 minut