Sponsor naszej szkoły

Księga znaku- Kraków w formie

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek samorządowych,

Kraków w formie to kampania miasta, która wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związanym z poszukiwaniem możliwości nadrobienia wielomiesięcznych zaległości w przebywaniu na powietrzu, uprawianiem sportu i rekreacji, zachęca do spędzania wolnego czasu między innymi poprzez korzystanie z atutów miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Włączając się w tę kampanię, szkoły i placówki samorządowe zaproponowały mnóstwo ciekawych propozycji związanych z promocją zdrowego stylu życia. Pod hasłem „Chodźże na pole”, w poszczególnych blokach tematycznych można znaleźć wydarzenia sportowo-rekreacyjne, których oferta dostępna będzie na stronach miejskich, w zakładce Kraków w formie.

Bardzo dziękuję tym z Państwa, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w projektowanych przez miasto działaniach,  pozostałych serdecznie zachęcam aby przyłączyli się do akcji. Proszę również o umieszczanie informacji o proponowanych wydarzeniach na stronach internetowych szkół oraz przekazywanie ich za pośrednictwem dostępnych Państwu aplikacji.

Nawiązując do powyższego zwracam się do wszystkich Państwa Dyrektorów – tych, którzy zgłosili szkoły do udziału w Kampanii oraz tych którzy jeszcze rozważają taką możliwość – aby każde działanie zgłoszone do projektu lub wpisujące się w jego treści było stosownie oznaczone graficznie. W tym celu Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta przygotował link do strony (Księga znaku – nowe logo Krakowa [DO POBRANIA] – Magiczny Kraków (www.krakow.pl), na której znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące możliwości korzystania z kreacji graficznej dedykowanej kampanii Kraków w formie. Przygotowana księga znaku wraz z plikami otwartymi każdego z plakatów oraz logotypu, poinstruuje Państwa w zakresie indywidualnego korzystania z grafik. W przypadku braku możliwości generowania niezbędnych plików we własnym zakresie, bardzo proszę o kontakt z p. Anną Wawruch (anna.wawruch@um.krakow.pl) –pracownikiem Wydziału Komunikacji Społecznej.

Z poważaniem,

Anna Domańska p.o. Dyrektora  Wydziału  WYDZIAŁ EDUKACJI  +48 12 616 52 00 Anna.Domanska@um.krakow.pl 
 Urząd Miasta Krakowa 30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18 tel. +48 12 616 52 00, tel. +48 12 616 52 02  fax +48 12 616 52 01 www.krakow.pl
Comments are closed.