Sponsor naszej szkoły

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W XVI MAŁOPOLSKIM KONKURSIE LITERACKIM I PLASTYCZNYM „JAK SMAKUJE PRZYJAŹŃ?”

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W XVI MAŁOPOLSKIM KONKURSIE LITERACKIM
I PLASTYCZNYM „JAK SMAKUJE PRZYJAŹŃ?”

Szkoła Podstawowa Nr 101 w Krakowie serdecznie zaprasza uczniów małopolskich szkół podstawowych do udziału w XVI Małopolskim Konkursie Literackim i Plastycznym „Jak smakuje przyjaźń?”.

To już szesnasta edycja naszego konkursu, który od lat cieszy się dużą popularnością. W poprzednich edycjach brało  udział od 800 do 1200 uczestników, a ich prace okazały się ważnym głosem młodego pokolenia na temat naszej współczesności. Jak podkreśla opiekun merytoryczny konkursu profesor Czesław Dźwigaj: „Ten konkurs to jest pokazanie, że możesz być autonomiczny, że możesz być sobą”. Poprzez jego cykliczną kontynuację pragniemy rozwijać wrażliwość, empatię  i kreatywność dzieci, a także propagować pozytywne wartości, wzorce oraz zachowania młodego pokolenia.

Z rzeczywistości rodzi się najdziwniejsza baśń 
Hans Christian Andersen

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 101
im. Hansa Christiana  Andersena
w Krakowie zaprasza do udziału
w XVI MAŁOPOLSKIM KONKURSIE LITERACKIM I PLASTYCZNYM
JAK SMAKUJE PRZYJAŹŃ?
Pod honorowym patronatem
Konsula Honorowego Królestwa Danii
 Janusza Kahla

Prezydenta Miasta Krakowa
Jacka Majchrowskiego
Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 
Dominika Jaśkowca
Małopolskiego Kuratora Oświaty
Barbary Nowak

Pod opieką merytoryczną Profesora Czesława Dźwigaja

Bohaterowie Andersena doświadczają licznych przygód. Nie miałyby one szczęśliwego zakończenia bez przyjaźni, życzliwości i wsparcia ze strony współtowarzysza.

A oto zadanie dla Ciebie: Opowiedz (lub namaluj) o swoich przyjaźniach lub o przyjaźniach wymyślonych przez Ciebie bohaterów –  o tych szczęśliwych, które uskrzydlają albo o takich, które nie oparły się próbie czasu czy problemu.

Regulamin konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego.
 2. Celem konkursu jest przybliżenie twórczości Hansa Christiana Andersena i innych baśniopisarzy, inspirowanie do pracy twórczej oraz rozwijanie wyobraźni.\
 • Warunki uczestnictwa w konkursie:
 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:
 2. literackiej- dowolna forma literacka wybrana przez ucznia,
 3. plastycznej – praca plastyczna wykonana samodzielnie przez ucznia w dowolnej technice, prace powinny mieć format nie większy niż A2.
 1. Praca literacka nie może przekraczać 5 stron maszynopisu.
 2. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:
 3. tytuł pracy,
 4. imię i nazwisko autora, klasa,
 5. imię i nazwisko opiekuna,
 6. nazwa, adres, kontakt telefoniczny, faks oraz adres mailowy placówki.

Termin nadsyłania prac:
Prace należy nadsyłać do dnia 20 stycznia 2021 roku na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 101,
os. Jagiellońskie 9,
31 – 832 Kraków
z dopiskiem KONKURS.

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez  organizatora swoich danych osobowych (umieszczanie imiennych  wyników na stronie internetowej organizatora).

O terminie finału laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacje związane z konkursem dostępne są w sekretariacie SP 101 pod numerem telefonu 12 6482103

oraz na stronie internetowej SP101sp101.sekretariat@gmail.com

Comments are closed.