Sponsor naszej szkoły

Mam prawo do…- Międzynarodowy Dzień Dziecka

Międzynarodowy Dzień Dziecka- to wasze święto, ale czy wiecie dlaczego powstał? Został ustanowiony w 1954 roku przez ONZ w celu upowszechnienia ideałów i celów dotyczących praw dziecka. Właśnie zilustrowanie tych praw było ostatnim zadaniem samorządu.