Sponsor naszej szkoły

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 w Krakowie

Nasz szkoła, to nie zwykła szkoła podstawowa, lecz szkoła ze wspaniale zorganizowanymi oddziałami integracyjnymi.

Klasa integracyjna – świetny wybór

Podstawowym założeniem klasy integracyjnej jest stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju w sferze procesów poznawczych, emocjonalnych i społecznych.

Dlaczego warto zapisać dziecko do klasy integracyjnej?

Współpraca dwóch nauczycieli – nauczyciela prowadzącego i pedagoga specjalnego pozwala na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowywanie treści programowych do możliwości uczniów, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących. Uczniowie mają większe poczucie wsparcia, co przekłada się na atmosferę w klasie. Każdy uczeń traktowany jest podmiotowo.

W klasie integracyjnej realizowany jest dokładnie taki sam program, jak w równoległych klasach.

Klasy są kameralne, maksymalnie liczą 20 osób. Ma to ogromny wpływ na jakość, skuteczność kształcenia i wychowania. Ponadto w klasach

IV-VIII lekcje wf-u, języków obcych, informatyki zawsze prowadzone są w mniejszych grupach.

Uczniowie klas integracyjnych osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce, są laureatami konkursów, olimpiad międzyszkolnych.

Nauka w klasie integracyjnej:

Sprzyja wykształcaniu u uczniów postawy tolerancji, akceptacji, empatii, gotowości służenia pomocą, a więc przeciwdziała istniejącym tendencjom do wykluczenia osób niepełnosprawnych ze społeczeństwa. Rywalizacja ustępuje współpracy.

Uczy szacunku dla innych niezależnie od ich wiedzy, wyglądu i sprawności.

Porównywanie własnych ograniczeń i trudności z codziennymi zmaganiami osób niepełnosprawnych uczy pokory i cierpliwości w pokonywaniu życiowych przeszkód.

ZADBAMY O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ WIEDZY I TALENTU TWEGO DZIECKA