Sponsor naszej szkoły

Henryk Sienkiewicz


patron naszej szkoły

„Choćby świat
i życie było jak najgorsze,

jedno w nich zostanie
wieczne dobro – miłość.”


Małgorzata Fornalska – patronka szkoły w latach 1972 – 1992 roku

Szkoła Podstawowa nr 98 została oddana w 1962 roku.

Zgodnie z ówczesną  polityką państwa w 1972 roku nadano jej imię Małgorzaty Fornalskiej – komunistycznej działaczki związanej z Bolesławem Bierutem.


ślubujemy

Wiatr historii
zmienia rzeczywistość Polaków w 1989 roku.

Rok później nowym dyrektorem szkoły
zostaje Bożena Cabaj –Miciak,
która podejmuje starania o zmianę patrona.

5 maja 1992 roku odbywa się
uroczyste nadanie imienia naszej placówki.

Patronem zostaje Henryk Sienkiewicz,
którego twórczość pisana „ku pokrzepieniu serc”
podnosiła na duchu naród polski podczas zaborów.


Maria Sienkiewicz wspomina swojego dziadka

 

Kuratorium Oświaty przychyla się do prośby o zmianę patrona.
5 maja odbywa się uroczystość z okazji 30-lecia szkoły
połączona z nadaniem jej imienia Henryka Sienkiewicza
i wręczeniem sztandaru.
Jest to również początek naszej znajomości z wnuczką pisarza,
panią Marią Sienkiewicz.

Na zdjęciu podczas obchodów nadania imienia Henryka Sienkiewicza naszej szkole.

On twórczości swej geniuszem,

Mądrych udzielając rad.

Wielkich nam dostarcza wzruszeń,

Źródłem męstwa był i cnót.”

"Staś i Nel"

Polonez 1992


Przez następne 30 lat kolejne roczniki uczniów kontynuują obchody Dnia Patrona

Tak jak słońce ponad światem,

Biegnie, sypiąc złote skry.

Gdy zwycięzca  i bohater,

Z dumy nam wyciska łzy.

Obchody Dnia Patrona 2007

50-lecie szkoły - 2012r.


1999 rok nasza szkoła organizuje

Zlot Szkół Sienkiewiczowskich

Pieśń radosną z ust wyrywa ,

Mądrych udzielając rad,

By pójść jego śladem wzywa,

Młodych, co chcą zdobyć świat.


Takim imprezom towarzyszą konkursy poszerzające wśród uczniów wiedzę o życiu i twórczości Patrona

Młodość w sercu,
mądrość w radzie,

Siła w splocie ludzkich rąk.

Twa nauka przykład kładzie,

Tworząc światłych ludzi krąg.

Wyróżnieni uczniowie
za wybitne osiągnięcia w nauce
i działaniach na rzecz społeczności uczniowskiej
uczestniczą
w Zlotach Braci Sienkiewiczowskiej

Stańmy zatem razem w rzędzie,

Wszak wyzwania rzuca świat.

I nic strasznym nam nie będzie,

Gdy przy bracie stanie brat.

XXVII Zlot Szkół Sienkiewiczowskich

IV Zlot Szkł Sienkiewiczowskich - Siedlce 1996r.

IV Zlot Szkł Sienkiewiczowskich - Siedlce 1996r. Marek Perepeczko

Zlot Szkół Sienkiewiczowskich - Warszawa 2000r.

XI Zlot Szkł Sienkiewiczowskich - Myszków

IV Zlot Szkł Sienkiewiczowskich - Zamość 2006r.

2022

OBCHODY 60-LECIA NASZEJ SZKOŁY POŁĄCZONE ZOSTAŁY Z DNIEM PATRONA HENRYKA SIENKIEWICZA.

W UROCZYSTOŚCI UCZESTNICZYŁA PRAWNUCZKA NOBLISTY ANNA PAWLIKOWSKA.