Sponsor naszej szkoły

Hymn szkoły

Świętuj dzisiaj szkolna braci,

Niechaj hymny wznosi chór.

Sienkiewicza cnej postaci,

Naśladować chcemy wzór.

On twórczości swej geniuszem,

Koił codzienności trud.

Wielkich nam dostarczył wzruszeń,

Źródłem męstwa był i cnót.

Tak jak słońce ponad światem,

Biegnie sypiąc złote skry.

Gdy zwycięzca i bohater,

Dumy nam wyciska łzy

Pieśń radosną z ust wyrywa,

Mądrych udzielając rad,

By pójść jego śladem wzywa,

Młodych co chcą zdobyć świat.

Młodość w sercu mądrość w radzie,

Siła w splocie ludzkich rąk,

Twa nauka przykład kładzie,

Tworząc światłych ludzi krąg.

Stańmy zatem razem w rzędzie,

Wszak wyzwania rzuca świat,

I nic strasznym nam nie będzie,

Gdy przy bracie stanie brat.