Sponsor naszej szkoły

Zbiór  materiałów i informacji z Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

Doradztwo Zawodowe – PADLET z myślą o uczniach, ich rodzicach i nauczycielach.

SPInKa to Szkolny Punkt Informacji i Kariery.

Został powołany w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” w partnerstwie z Województwem Małopolskim. Jego celem jest przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami oraz dostarczanie uczniom informacji o zawodach, systemie szkolnictwa
i wymaganiach rynku pracy.

Zapraszamy do współpracy!