Sponsor naszej szkoły

Świetlica szkolna zaprasza:

od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 17:00

Ostatnie wydarzenia w naszej świetlicy

WPŁATY NA RZECZ ŚWIETLICY

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

20 8589 0006 0160 0687 2502 0001

Nasza świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą przyjemnie i pożytecznie spędzić czas.

Podstawowym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed rozpoczęciem i po zakończeniu lekcji oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe. Mamy do dyspozycji trzy pomieszczenia, w tym salę do zajęć rekreacyjno-ruchowych. Organizujemy także wyjścia na boisko szkolne i plac zabaw.

W bezpiecznym i miłym otoczeniu tworzymy warunki do wypoczynku oraz odrabiania prac domowych. Poprzez różne zajęcia tematyczne staramy się, aby czas spędzony w świetlicy, sprzyjał rozwijaniu zainteresowań oraz zamiłowań twórczych. Wśród wielu różnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia plastyczno-techniczne i muzyczno-ruchowe

Podczas pobytu dzieci w świetlicy dbamy o przestrzeganie bezpieczeństwa, przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw.