Sponsor naszej szkoły

Wiadomości sportowe:

Baza sportowa

Zajęcia sportowe

Historia i sukcesy

Wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego są zindywidualizowane. Opierają się na ocenie postępu rozwoju sprawności i umiejętności oraz zaangażowaniu w proces lekcyjny konkretnego ucznia. W klasie czwartej każdy uczeń poddawany jest diagnozie, na podstawie której oceniany jest jego postęp w badanym obszarze w kolejnych latach.