Sponsor naszej szkoły

SZKOLNY KONKURS RELIGIJNY ”Święty Jan Paweł II z nauką dla dzieci i młodzieży” z okazji 100 urodzin WIELKIEGO POLAKA

Człowiek nie może żyć bez miłości.
Jest wezwany do miłości Boga i bliźniego.
Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, drodzy chłopcy i dziewczęta,
rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat.
Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują:
zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych.
                                                                                  Św. Jan Paweł II

SZKOLNY KONKURS  RELIGIJNY         
”Święty Jan Paweł II z nauką dla dzieci i młodzieży”
z okazji 100 urodzin WIELKIEGO POLAKA

Konkurs jest  przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII szkół podstawowych.
Organizator konkursu:
 s. Stanisława Wnukowska, Sylwia Lewandowska
Cele konkursu:

 • przypomnienie o 100 urodzinach Karola Wojtyły,
 •  przybliżenie osoby Wielkiego Polaka,
 • przedstawienie nauczania św. Jana Pawła II,
 • wychowanie do wartości chrześcijańskich i patriotycznych zawartych w myślach Papieża pochodzącego z Wadowic,
 • inspirowanie uczniów do poszukiwania właściwych wzorców postępowania w życiu osobistym i społecznym,
 • prezentowanie Św. Jana Pawła II jako wzorca osobowego i przykładu człowieka będącego autorytetem,
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

Założenia konkursu:

 1. Wzbudzenie w młodych ludziach refleksji nad nauczaniem św. Jana Pawła II.
 2. Pogłębienie wiadomości o nauczaniu, życiu i działalności Wielkiego Polaka.
 3. Rozwijanie umiejętności zdobywania potrzebnych informacji o naukach Karola Wojtyły z różnych źródeł (biblioteka, Internet, telewizja, prasa).
 4. Pobudzenie do twórczego myślenia dzieci i młodzieży.
 5. Rozwijanie postawy wdzięczności Bogu za dar św. Jana Pawła II.

Zasady uczestnictwa:
W konkursie Święty Jan Paweł II z nauką dla dzieci i młodzieży, biorą udział uczniowie z klas I – VIII szkoły podstawowej. Wymagane są prace indywidualne, odpowiednio podpisane. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna na  odwrocie  zawierać następujące informacje:
*tytuł pracy 
* imię i nazwisko autora,
* klasa,
* oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia.

 Prace konkursowe oddajemy do 28 kwietnia 2020 r.

do organizatorów konkursu: s. Stanisława Wnukowska lub p. Sylwia Lewandowska

Tematy prac z podziałem na poziomy klasowe:

Klasy I – III – praca plastyczna: „ Jan Paweł II – dzieciństwo, Jego zainteresowania i uprawiane sporty” (format A4, technika dowolna),


Klasy IV – VI – praca plastyczna: „ Atrybuty Jana Pawła II ” (format A3, technika dowolna),

Klasa VII – VIII do wyboru:
– praca plastyczna – plakat: ” Reklama idei, nauk, osoby Jana Pawła II” (format A3, technika dowolna),
– praca pisemna: „ W czym jestem podobna / podobny do Jana Pawła II ? ” 

Oświadczenie uczestnictwa w konkursie

Prace  nie będą zwracane, mogą być przez organizatora popularyzowane, eksponowane na szkolnej wystawie.

Terminnadsyłania/dostarczania prac upływa ……………….. 2020r.

O przyznanych atrakcyjnych nagrodach niespodziankach organizatorzy szkoły powiadomią……………………………… do dnia ……….…… 2020.

Czas uroczystego  wręczenia nagród  podany będzie w późniejszym terminie.

Comments are closed.